Όροι χρησιμοποίησης του chat 919.gr
Παρακαλούμε διαβάστε τα παρακάτω πριν πατήσετε το "Συμφωνώ"

  • Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δωρεάν και η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλους.

  • Τα μέλη θα σέβονται το χώρο αυτό, φροντίζοντας να κρατούνε ήρεμη στάση και να μην είναι επιθετικοί έναντι των άλλων μελών. Αν κάποιος χρήστης κάνει επιθέσεις σε άλλα μέλη, βρίζει, χρησιμοποιεί εκφράσεις που ενοχλούν ή αναφέρετε σε πράγματα που δεν ανήκουν στην λογική του chat μας, τότε θα διαγράφετε. Τα μέλη θα συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε παρατήρηση των διαχειριστών, ή θα αποχωρούν.

  • Οι υπεύθυνοι του chat έχουν το δικαίωμα να δίνουν επιπλέον λειτουργίες σε μέλη, όπως και να τις αφαιρούν. Μπορούν να διαγράψουν κάποιο μέλος, για άσχημη συμπεριφορά ή περίπτωση διπλοεγγραφής.

  • Οι υπεύθυνοι μπορούνε να τροποποιήσουν τους όρους, να θέσουν νέες παραγράφους ή απαγορεύσεις.